1./ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a www.allateledeldiszkont.hu oldalon működő webáruház (továbbiakban: Webáruház) használati feltételeit és az azon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő vásárlókkal (továbbiakban: Vásárló) létrejövő szerződések feltételeit tartalmazza, különös tekintettel a megrendelések leadására és azok teljesítésére, a fizetési és szállítási feltételekre, a kapcsolódó költségekre, a kellék- és termékszavatosságra, a Vásárlót illető elállásra, valamint a panasz- és adatkezelésre.

1.2. A Webáruházat üzemeltető vállalkozó (továbbiakban: Eladó) adatai:

Név: Papp János egyéni vállalkozó

Székhely: 1213 Budapest, Repkény út 37.

Telephely: 1215 Budapest, Deák tér 1. Deák téri piac

Nyilvántartó szerv: Belügyminisztérium

Nyilvántartási szám: 6500728

Adószám: 57026237-2-43

Honlap címe: www.allateledeldiszkont.hu

E-mail cím: shop@allateledeldiszkont.hu

Telefon: 06-1-425-7475

1.3. Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: DotRoll Kft.

Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Cégjegyzékszám: 01-09-882068

Adószám: 13962982-2-42

E-mail: support@dotroll.com

Telefon: +36-1-432-32-32

1.4. A Webáruházon keresztül történő vásárlás során Eladó és Vásárló között létrejövő jogviszonyra a magyar jog irányadó és alkalmazandó, különös tekintettel az alább felsorolt jogszabályokra:

– Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;

– Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

– A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;

– A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény;

– A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet;

A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet;

– A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló 524/2013/EU rendelet.

1.5. Fogalmak:

Felhasználó:Az atermészetes személy, illetve jogi személy, aki a Webáruház tartalmához hozzáfér.

Kosár: Vásárló saját fiókjának azon része, ahova a Vásárló elhelyezheti a megvásárolni kívánt termékeket.

Megrendelés: Vásárlónak a Webáruházban forgalmazott termék vagy termékek vonatkozásában tett – fizetési kötelezettséggel járó – vételi ajánlata.

Saját fiók: Felhasználó regisztrációja során létrehozott olyan saját felület, mely tartalmazza a Felhasználó által megadott adatokat, információkat.

Termékek: Minden a Webáruházban forgalmazott termék, melyre vonatkozóan Vásárló megrendelését leadhatja.

Vásárló: Azon természetes vagy jogi személy, aki a Webáruházon keresztül ad le megrendelést.

Webáruház: A www.allateledeldiszkont.hu weboldalon található internetes kereskedelmi áruház.

2./ ÁSZF HATÁLYA

2.1.Jelen ÁSZF rendelkezései a Webáruházon keresztül elektronikus úton létrejött szerződéskötések esetében alkalmazandók.

2.2. A Webáruházon keresztül elektronikus úton történő vásárlás esetén kizárólag az ÁSZF-nek a megrendelés időpontjában a www.allateledeldiszkont.hu honlapon közzétett, hatályos változata alkalmazandó.

2.3. Eladó fenntartja a jogot jelen ÁSZF egyoldalú megváltoztatására, melyről Vásárlókat előzetesen tájékoztatja, valamint azt weboldalán közzéteszi. Az ÁSZF módosított rendelkezései kizárólag annak hatályba lépését követően leadott megrendelések esetében alkalmazandók.

2.4. A Webáruház Magyarország területén fejti ki tevékenységét és kizárólag belföldi megrendeléseket teljesít.

3./ SZERZŐDÉSKÖTÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

3.1.A Webáruházban elérhető termékekre vonatkozó szerződéskötés elektronikus úton, a weboldalon keresztül és telefonon leadott megrendelés útján, jelen ÁSZF-ben foglalt előírások alapján történik, melynek nyelve a magyar. Eltérő módon, különösen postai levélben leadott rendelést Eladónak nem áll módjában elfogadni.

3.2. A 3.1. pontban hivatkozott megrendelés útján létrejövő szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, annak tartalmát Eladó nem őrzi meg, utólagos hozzáférhetőségét nem biztosítja.

3.3. Eladó kijelenti, hogy magát semmilyen magatartási kódexnek nem veti alá, amely jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek mellett létrejött szerződésekre vonatkozna.

4./ SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐ LÉPÉSEK ÉS A SZERZŐDÉSKÖTÉS MENETE

A./ Regisztráció

4.1. A Webáruházon keresztül történő vásárlásnak nem feltétele az előzetes vásárlói regisztráció, a megrendelések leadására regisztrációval, illetve anélkül is sor kerülhet.
A regisztráció a vásárlások megkönnyítését szolgálja, abban nyomon követhetőek a rendelések, illetve szállítási adatok is megadhatók.

4.2. A Webáruházba regisztrálni a honlap kezdőoldalán elhelyezett „Fiókom” megnevezésű gombra kattintva lehetséges, mely során Vásárlónak kötelezően meg kell adni legalább az alábbi adatokat:

  • vezetéknév és keresztnév;
  • e-mail cím.

4.3. Az adatok megadását követően Vásárlónak az előzetes tájékoztatás alapján a vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával nyilatkoznia kell jelen ÁSZF, illetve az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt előírásokkal kapcsolatosan, hogy azok előírásait megismerte, illetve magára vonatkozóan kötelezőnek ismeri el. A hivatkozott dokumentumok megismerhetősége azok elfogadását megelőzően egy felugró ablakban történő megjelentetés során teljes egészében biztosított.

4.4. A regisztráció utolsó lépéseként a regisztráció Felhasználó által történő jóváhagyása szükséges, mely a „Mentés” ikonra való kattintással történik. A regisztrációt követően Felhasználó a regisztráció során megadott adataival bármikor beléphet a Webáruház felületére és vásárlást kezdeményezhet.

4.5.  Webáruház a regisztráció során biztosítja az adatbeviteli hibák javításának lehetőségét, mely alapján a regisztráció során helytelenül felvitt adatok javíthatók, illetve módosíthatók a saját fiókban az adatok törlését követően.  A helyes adatok beírása után azokat az „Adatok mentése” gombra kattintva mentheti el a Felhasználó.

B./ Megrendelés folyamata

4.6. Vásárló a Webáruházban kiválasztott terméket a „Kosárba teszem” ikonra kattintva – a mennyiség kiválasztásával egyidejűleg – tudja kosarába helyezni, azzal, hogy a termék kosárba helyezéséről Vásárló egy információs ablakban kap tájékoztatást. A kosár tartalmát Vásárló a „Kosár” ikonra kattintva tekintheti meg. A Kosárban feltüntetésre kerül a kiválasztott termék megnevezése, mennyisége, illetve bruttó egységára, azzal, hogy több termék esetén ezen adatok termékenként bontásban szerepelnek, az összesített vételár feltüntetése mellett. Vásárlónak lehetősége van a kosár tartalmának módosítására, a kosárba helyezett termékek törlésére, illetve további termékek Kosárba történő helyezésére.

4.7. A Webáruházban feltüntetett árak minden esetben magyar forintban értendők, melyek a mindenkor érvényes mértékű általános forgalmi adót is tartalmazzák.A Webáruházban közzétett különböző akciók kizárólag az akció időtartama alatt történő rendelés feladása esetén érvényesek, melyek tartamát Eladó minden esetben jól látható módon teszi közzé honlapján.

A Webáruházban feltüntetett árak és egyéb tájékoztatások nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag felhívásnak ajánlattételre. Az ajánlatot minden esetben Vásárló megrendelése képezi és annak Eladó általi visszaigazolását követően jön létre a felek között a szerződés.

4.8. Amennyiben Vásárló vásárlását befejezte, több terméket nem kíván kosarába helyezni, úgy a Kosárba helyezett termékek vonatkozásában a megrendelését a „Pénztár” ikonra való kattintással tudja megtenni, melyet követően lehetséges a megrendelés részleteinek ellenőrzése, illetve a kiszállításhoz és számla kiállításához szükséges adatok megadása, pontosítása, illetve a fizetési mód kiválasztása. Amennyiben Vásárló regisztrációval nem rendelkezik, úgy az alábbi adatokat kell megadnia a megrendelés leadásához:

  • név/cégnév:
  • adószám;
  • cím;
  • szállítási cím;
  • e-mail;
  • telefonszám.

A megrendelés során lehetősége van Vásárlónak hírlevélre feliratkozni az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálását követően.

4.9. Regisztrált Felhasználók által történő vásárlás esetén az adatokat – a regisztráció során megadott adatok alapján – a rendszer automatikusan kitölti, biztosítva az esetleges hibák javításának lehetőségét, mely Vásárló kötelezettsége és felelőssége. Amennyiben Vásárló regisztrált, illetve megrendelés során megadott adatait módosítani, pontosítani szeretné, úgy a felületen az adott adatokat az aktuális szövegbeviteli dobozra kattintva törölheti, illetve javíthatja. Amegrendelés jóváhagyását megelőzően Vásárló minden esetben köteles meggyőződni megadott adatai helyességéről, ugyanis a megadott hibás, illetve téves adatokból eredő esetleges hibás teljesítésért Eladó felelősséget nem vállal.

4.10. Vásárló a „Megrendelés elküldése” gombra való kattintással – jelen ÁSZF és Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit megismerve és elfogadva – küldi el megrendelését Eladónak, mely alapján ajánlatot tesz a megrendelt termékek megvásárlására. Az ajánlat alapján Vásárlónak fizetési kötelezettsége keletkezik a megrendelésben szereplő összesített vételár megfizetésére.

4.11. Vásárló jelen ÁSZF 3.1. pontja alapján megrendelését telefonon is leadhatja az ÁSZF 6. E. pontjában feltüntetett telefonos elérhetőségre, azzal, hogy megrendelése írásban rögzítésre és visszaigazolásra kerül. A telefonhívás költségei, mely normál díjas szolgáltatás Vásárlót terheli.

4.12. A megrendelés leadását követően Eladó késedelem nélkül, de legfeljebb 48 órán belül e-mailt küld Vásárló részére a megrendelés visszaigazolásáról. Ha Eladó a megrendelés beérkezését követő 48 órán belül a megrendelést nem igazolja vissza, vagy a visszaigazoló e-mail késve érkezik, úgy az ajánlati kötöttség megszűnik és Vásárló a szerződés teljesítésére nem kötelezhető. A visszaigazoló e-mail megérkezését követően Vásárló, amennyiben regisztrált felhasználó, a megrendelését saját fiókjában ellenőrizheti, illetve azt módosíthatja. Nem regisztrált felhasználók esetében is lehetőség van arra, hogy Vásárló a megrendelés részleteit e-mailben, vagy telefonon egyeztesse Eladóval.

4.13. A megrendelés jelen ÁSZF 4.12. pontjában meghatározott visszaigazolás megtörténtével a felek között a vonatkozó jogszabályi előírások alapján elektronikus úton, távollevők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz útján szerződés jön létre, melynek jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.

4.14. Amennyiben a megrendelésben szereplő termék szállítása – a legnagyobb körültekintés ellenére – nem lehetséges, úgy erről Eladó Vásárlót haladéktalanul tájékoztatja.

4.15 Eljárás hibás ár esetén

Cégünk kizárja felelősségét a minden gondossága ellenére, továbbá az informatikai rendszer meghibásodásából eredő, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.
Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:
• 0 Ft
• Kedvezményt helytelenül feltüntető ár (pl.: Termék eredeti ára: 3.000 Ft, kedvezmény: 20%, kedvezményes ár: 500 Ft, hiszen ebben az esetben a helyes árnak 2.400 Ft-nak kellene lennie helyesen)
Amennyiben hibás ár került feltüntetésre, Cégünk tájékoztatja Önt az esetről és felkínálja a termék helyes áron való megvételének lehetőségét, így az Ön döntése értelmében vagy megrendeli a helyes áron a terméket vagy következmények nélkül elállhat a vásárlástól.

5./ VÉTELÁR MEGFIZETÉSE, SZÁLLÍTÁS ÉS KÖLTSÉGEK

A./ Fizetési feltételek

5.1. A Webáruházon keresztül történő megrendelés esetében a vételár megfizetése kizárólag utánvétellel történik készpénzben vagy bankkártyás fizetéssel. Az előzőekben részletezett fizetési módokon kívül más fizetési módra (utalványok, stb.) nincs lehetőség.

5.2. Bankkártyával történő fizetés csak abban az esetben lehetséges, ha a szállítást végző személy rendelkezik a megfelelő technikai felszereltséggel, melyről a kiszállítást megelőzően Eladó tájékoztatja Vásárlót.

5.3. Bankkártyás fizetés esetében Vásárló viseli valamennyi a megrendelés vételárának kiegyenlítésével összefüggő többletköltséget, mely a Vásárló által választott fizetési módtól, illetve a Vásárló kártyakibocsátó bankjától függ.

B./ Számlázás

5.4. Eladó minden teljesített megrendelésről számlát állít ki a vonatkozó jogszabályokban előírt kötelező adattartalommal, melyhez Vásárló köteles a megrendelés során rendelkezésre bocsátani az összes szükséges adatot.

5.5. Eladó az értékesített termékekről szóló számlát elsősorban papír alapon bocsátja a Vásárló rendelkezésére a termékhez mellékelve, azzal, hogy Vásárló külön írásbeli kérésére azt elektronikus úton is megküldi.

C./ Szállítási feltételek

5.6. A megrendelt terméket elsősorban Eladó, vagy szerződött partnere szállítja házhoz a megrendelés során Vásárló által megadott szállítási címre.

A szállítás részleteiről, különös tekintettel annak időpontjára Eladó a megrendelés visszaigazolásában, vagy külön e-mailben tájékoztatja Vásárlót. A termékek szállításával kapcsolatos értesítések és közlések – különös tekintettel a szállítás várható időpontjára – csupán tájékoztató jellegűek, azok nem válnak a szerződés részévé.

5.7. Eladó a megrendelt terméket megfelelő csomagolásban – melyhez mellékeli a számlát, az elállási nyilatkozatot és más kísérő dokumentumot – szállítja, azzal, hogy a szállítás kizárólag belföldi címre lehetséges. A házhoz szállítás munkanapokon 7.00 és 17.00 óra, a szombati napokon 7.00-14.00 óra között történik.

5.8. A házhoz szállítás díja: 10.000,- Ft bruttó megrendelési érték felett díjmentes.
A 10.000,- Ft-ot el nem érő megrendelés esetén a szállítás költségeiről Eladó Vásárlót a megrendelés leadása során teljes körűen tájékoztatja a Webáruház erre szolgáló felületén.

5.9. A termékek mennyiségi és minőségi átvétele a megrendelt termékek átvételekor a szállítást végző személy jelenlétében történik, melynek keretében Vásárló köteles meggyőződni a csomag sértetlenségéről, a termék észlelhető hibáiról, valamint arról, hogy a szállítás megfelel-e a megrendelésben rögzített és visszaigazolt termékeknek (minőség és mennyiség). Amennyiben Vásárló észleli, hogy a teljesítés nem felel meg a megrendelésben foglaltaknak (mennyiségi, minőségi kifogás, csomagolás sérült, stb.), úgy jogosult az átvételt megtagadni, és a kiszállítást végző személynél jegyzőkönyv egyidejű felvétele mellett a terméket visszaküldeni. Eladó a csomag átvételét követően észlelt külső sérüléssel vagy az átvételt követő mennyiségi kifogással kapcsolatos reklamációt a kiszállításkor felvett jegyzőkönyv hiányában nem tud elfogadni.

5.10. A termékek feletti tulajdonjog a vételár hiánytalan megfizetése esetében a termék átvételekor száll át Vásárlóra.

6./ FOGYASZTÓVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

A./ Kellék-, és termékszavatosság

6.1.Vásárló Eladó hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint, mely alapján – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet.

a.) Vásárló kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

b.) Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát Eladó költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Vásárló választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra Eladó adott okot.

6.2. Vásárlóköteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Vásárló a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Vásárló kizárólag Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

6.3. A kellékszavatossági jog érvényesítésének a teljesítéstől számított hat hónapon belül a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

B./ Termékszavatosság

6.4. A megrendelt termék hibája esetén Vásárló – választása szerint – a 6.1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

6.5.Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét Vásárló kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

6.6. Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban Vásárló a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

C./ Jótállás

6.7.Eladót aWebáruházban forgalmazott az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó termékek vonatkozásában jótállási kötelezettség terheli. Ennek alapján Eladó a szerződés hibás teljesítése miatt – a jótállás időtartama alatt – a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

6.8. Vásárló – vonatkozó jogszabály alapján előírt kötelező jótállás keretében – minőségi kifogása esetében jogosult a szavatossági jogokat (kijavítást, kicserélést, árleszállítást, elállást) érvényesíteni.

6.9. A jótállási idő a tényleges teljesítéssel kezdődik, tartamát az ún. kötelező jótállás esetében az azt rendelő jogszabály határozza meg.

6.10. A kötelező jótállás időtartama 1 év, amelynek kezdő időpontja a termék fogyasztónak történő átadása, vagy ha az eszközt üzembe kell helyezni és azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, akkor az üzembe helyezés napja.

6.11.Eladó köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet Vásárló rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát.

6.12. A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetők.

D./ Elállási jog és gyakorlása

6.13. Vásárló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Vásárló jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

6.14. Amennyiben Vásárló elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postai küldemény vagy elektronikus úton megküldött levélben az alábbi címre:

Levelezési cím: Papp Állateledeldiszkont 1215 Budapest, Deák tér 1.

E-mail: shop@allateledeldiszkont.hu

Ebből a célból Vásárló elállási/ felmondási jogának gyakorlásához felhasználhatja jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező nyilatkozat-mintát is. Vásárló határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát Eladónak.

6.15. Amennyiben Vásárló a szerződéstől eláll, haladéktalanul, de legkésőbb elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Eladó visszatéríti a Vásárló által teljesített vételárat. A visszatérítés az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező módon történik, kivéve, ha Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, azzal, hogy e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A termék átvétele során készpénzben történő vételár esetében a visszatérítés a Vásárló által megadott bankszámlaszámra történő utalással történik.

6.16. Eladó az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező vásárlói nyilatkozat kézhezvételét elektronikus levélben haladéktalanul visszaigazolja.

6.17. Vásárló köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül az alábbi címre visszaküldeni, illetve Eladónak vagy Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni.

Kézbesítési cím: Papp Állateledeldiszkont 1215 Budapest, Deák tér 1.

A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt Vásárló a terméket elküldi. Amennyiben az elállási jog gyakorlása jelen ÁSZF 6.14. pontjában hivatkozott nyilatkozat-minta alapján történik, úgy a visszáru csomagolásához Vásárló lehetőség szerint mellékelje a kitöltött nyilatkozatot. Vásárló tudomásul veszi, hogy a termék visszaküldésének közvetlen költségét maga viseli. Utánvétellel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség.

6.18. A vonatkozó jogszabályi előírások alapján Vásárló elállási jogát nem gyakorolhatja többek között:

– olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen Vásárló személyére szabtak;

– olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

– romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, és

– olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

6.19. Eladó jogosult a vételár visszatérítését visszatartani, amíg a termék vissza nem érkezik részére. Vásárló tudomásul veszi, hogy Eladó állategészség-védelmi okokból az általa forgalmazott zárt csomagolású állati takarmányokat (állateledel) kizárólag bontatlan, ép, csomagolásban veszi vissza. Amennyiben a termék csomagolása sérült, vagy megbontott Eladó a termék vételárát – jelen ÁSZF 6.18. pontjában foglaltak alapján – nem fizeti vissza, Vásárló elállási jogát ez esetben nem gyakorolhatja. Ezzel kapcsolatban Eladó haladéktalanul írásban értesíti Vásárlót.

E./ Panaszkezelés

6.20.Vásárlónak a megrendelt termékekkel, illetve Eladó kifejtett tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait szóban, vagy írásban az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

E-mail: shop@allateledeldiszkont.hu

Telefon: +36-1-425-7475

Postai levélcím: Papp Állateledeldiszkont 1215 Budapest, Deák tér 1.

Eladó a vásárlói panaszokat, kifogásokat, illetve egyéb kérdéseit e-mailben folyamatosan, a fent megjelölt telefonos elérhetőségen hétfőtől péntekig 7.00-17.00 óra, szombaton 7-14 óra között fogadja.

6.21.  A panaszügyintézés Eladó telephelyén történik, mely az alábbi címen található: Papp Állateledeldiszkont 1215 Budapest, Deák tér 1.

6.22. A panaszügyintézés helyén a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartáskódex nem áll rendelkezésre.

6.23. A szóban előterjesztett panaszt Eladó azonnal megvizsgálja, és szükség esetén azonnal orvosolja. Amennyiben Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, melynek egy másolati példányátszemélyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadja Vásárlónak.Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a felvett jegyzőkönyv egy példányát Eladó Vásárlónak legkésőbb érdemi válaszával egyidejűleg megküldi.

6.24. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt Eladó egyedi azonosítószámmal látja el.

6.25. A panaszról felvett jegyzőkönyv az alábbiakat tartalmazza:

– Vásárló neve, címe;

– a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;

– Vásárló panaszának részletes leírása, Vásárló által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke;

– Eladó nyilatkozata Vásárló panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges;

– a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – Vásárló aláírása;

– a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje;

telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

6.26.Eladó a vonatkozó jogszabályi előírások alapján az írásban előterjesztett panaszokat azok beérkezését követően 30 napon belül megvizsgálja és érdemben megválaszolja, melynek eredményéről Vásárlót írásban tájékoztatja. Amennyiben Vásárló panaszát Eladó elutasítja, úgy az részletesen indokolásra kerül.

6.27. Eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi.

6.28.Amennyiben a Vásárló és Eladó között felmerült fogyasztói jogvita a felek között történt egyeztetések soránnem kerül feloldásra, úgy Vásárló az alább részletezett további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

a./ Fogyasztóvédelmi hatóságnál történő panasztétel:

6.29. Vásárló bármilyen fogyasztóvédelmi probléma esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre, vagy hivatalból eljár, vizsgálva ezzel Eladó piaci magatartását fogyasztóvédelmi szempontból. A fogyasztó egyedi ügyét azonban a békéltető testület oldja meg, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság ebben az esetben átteszi a kérelmező ügyét a békéltető testülethez. A fogyasztóvédelmi hatóságok részletes felsorolását a Fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet tartalmazza, azzal, hogy általános fogyasztóvédelmi hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatalok járnak el, melyek elérhetőségei az alábbi honlapon találhatók: http://www.kormanyhivatal.hu/hu

b./Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

6.30. Amennyiben Vásárlónak vásárlásával kapcsolatban kifogása merül fel, és azt nem tudja Eladó rendezni, a gyors, ingyenes és egyszerű eljárást lefolytató békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testület egyezséget próbál meg létrehozni Vásárló és Eladó között, ennek hiányában pedig dönt az ügyben. Vásárló csak szerződésének teljesítésével, azaz egyedi jogvitájával kapcsolatban fordulhat a testülethez, más, a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó ügyben (pl. megtévesztés, ár feltüntetése, stb.) nem, ilyen esetben a békéltető testület átteszi az ügyet a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett szakmailag független testület.

Eladó székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségei:

Megnevezése: Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím:1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Telefon: +36-1-488-21-31

Fax: +36-1-488-21-86

A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy Vásárló és Eladó közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása minden esetben Vásárló kérelmére indul. További részletes információ a https://fogyasztovedelem.kormany.hu; illetve a www.bekeltetes.huweboldalon található.

Békéltető testületek

c./ Online vitarendezés

6.31. Az Európai Bizottság egy internetes felületet, az online vitarendezési platformot (OVR platform) működtet azon fogyasztók számára, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet, azaz egy alternatív vitarendezési testületet a panasz kezelésére.
Az online vitarendezés lehetőségéről további információ a https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/online_vitarendezes_2 honlapon található.

Az online vitarendezési platformra mutató elektronikus link: http://ec.europa.eu/odr

d./ Peres eljárás kezdeményezése

6.32. Vásárló jogosult fogyasztói jogvitájából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére peres eljárás keretében.

7./ ADATKEZELÉS ÉS ADATBIZTONSÁG

7.1.Eladó – a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban – a Webáruházon keresztül elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli Vásárló azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatait és lakcímét.

7.2. Eladó a Webáruház szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos adatokat a 7.1. pontban meghatározott eltérő célból – így különösen szolgáltatás hatékonyságának növelése, az igénybe vevőknek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezel.

7.3. A Webáruházon keresztül leadott megrendelések teljesítése érdekében Eladó elektronikus adatfeldolgozást alkalmaz, minden esetben tiszteletben tartva Vásárlók személyhez fűződő jogait, mely adatkezelés során jelen ÁSZF 7.1. pontjában meghatározott személyes adatokat az adatvédelemre és az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett kezel.

7.4. Eladó szolgáltatás nyújtása céljából – jogszabályi felhatalmazás alapján – kezeli Vásárlók azon személyes adatait, melyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

7.5. Eladó minden esetben oly módon üzemelteti weboldalát és az azzal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és a vonatkozó törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

7.6. Az adatkezelésre vonatkozó további részletes előírásokat Eladó mindenkor hatályos Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza, mely a www.allateledeldiszkont.hu weboldalon található.

7.7. Eladó Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztatóját a www.allateledeldiszkont.huhonlapon nyomtatható PDF formátumban is közzéteszi.

8./ SZERZŐI JOGOK

8.1. A www. allateledeldiszkont.hu weboldal szerzői jogvédelem alatt áll, mely vonatkozásában minden jog a webáruházat üzemeltetőt illeti meg, azzal, hogy a weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek bármilyen módon – magáncélú felhasználás kivételével – történő felhasználása kizárólag a szerzői jog jogosultjának előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

9./ ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.1. Jelen ÁSZF a www.allateledeldiszkont.hu honlapon nyomtatható PDF formátumban is közzétételre kerül.

9.2. Azokban az esetekben, amelyekről jelen ÁSZF nem rendelkezik, a mindenkor hatályos, magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.

9.3.Abban az esetben, ha a webáruház honlapján közzétett valamely információ, tájékoztatás eltér jelen ÁSZF-ben rögzített előírásoktól, úgy az ÁSZF rendelkezései alkalmazandók.

9.4. Jelen ÁSZF 2020. augusztus 15. napján lép hatályba.